Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kolorowy pasek

XI - 5 kwietnia 2018 roku

 

Uchwała Nr 275/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec z powodu istotnego naruszenia art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) polegającego na zleceniu osobom fizycznym zadania wymiany pieców i kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych tych osób, które nie podlega dotowaniu na podstawie tego przepisu.

 

Uchwała Nr 276/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez część roku)

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez część roku), z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), polegającego na nieprawidłowym ustaleniu ryczałtowej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Uchwała Nr 277/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 283/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 283/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.620).

 

Uchwała Nr 278/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 284/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą

 

§ 1.

 

Stwierdza  się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 284/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.620) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

 

Uchwała Nr 279/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 285/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie

 

§ 1.

 

Stwierdza  się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 285/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.620) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

 

Uchwała Nr 280/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części dotyczącej § 3 i § 4 uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), polegającego na uchwaleniu wysokości dotacji, co nie mieści się w upoważnieniu ustawowym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 281/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy w części obejmującej § 3 w zakresie słów "w terminie i formie określonej przez Wójta Gminy Kozy" - z powodu istotnego naruszenia prawa  - art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), polegającego na nieuprawnionym scedowaniu przez radę gminy upoważnienia do określania części zasad dotyczących ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na wójta gminy.

Metadane

Źródło informacji:Agata Syguda
Data utworzenia:2018-04-05 08:51:32
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2018-04-24 08:51:44
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2018-04-24 08:53:14
Ostatnia zmiana:2018-04-24 08:53:18
Ilość wyświetleń:737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij