Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kolorowy pasek

6 - 29 listopada 2019

Lp.

Data podjęcia uchwały przez Skład

J. s. t. występująca o opinię

Charakter opinii

Przedmiot opinii

1. 06.11.2019 Gliwice Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
2. 06.11.2019 Gliwice Pozytywna z uwagą Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
3. 06.11.2019 Ożarowice Pozytywna Możliwość wykupu obligacji komunalnych
4. 06.11.2019 Pilchowice Pozytywna Możliwość spłaty pożyczki
5. 08.11.2019 Dąbrowa Górnicza Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
6. 12.11.2019 Pyskowice Pozytywna Możliwość wykupu obligacji komunalnych
7. 12.11.2019 Ustroń Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
8. 12.11.2019 Zebrzydowice Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
9. 14.11.2019 Blachownia Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
10. 14.11.2019 Ciasna Pozytywna Możliwość spłaty pożyczki
11. 14.11.2019 Opatów Pozytywna z uwagą Możliwość spłaty kredytu
12. 14.11.2019 SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
13. 14.11.2019 SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
14. 14.11.2019 SChŚZWiK z siedzibą w Chorzowie Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
15. 15.11.2019 Kłomnice Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
16. 19.11.2019 Bestwina Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
17. 19.11.2019 Bestwina Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
18. 19.11.2019 Powiat Rybnicki Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
19. 19.11.2019 Powiat Rybnicki Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
20. 19.11.2019 Powiat Rybnicki Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
21. 20.11.2019 Gliwice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
22. 20.11.2019 MZWiK Wodzisław Śląski Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
23. 20.11.2019 MZWiK Wodzisław Śląski Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
24. 20.11.2019 MZWiK Wodzisław Śląski Negatywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
25. 21.11.2019 Gaszowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
26. 21.11.2019 Gaszowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
27. 21.11.2019 Mikołów Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
28. 21.11.2019 Mikołów Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
29. 21.11.2019 Mikołów Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
30. 22.11.2019 Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
31. 22.11.2019 Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
32. 22.11.2019 Boronów Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
33. 22.11.2019 Boronów Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
34. 22.11.2019 Boronów Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
35. 22.11.2019 Łodygowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
36. 22.11.2019 Łodygowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
37. 22.11.2019 Rudziniec Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
38. 22.11.2019 Rudziniec Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
39. 22.11.2019 Starcza Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
40. 22.11.2019 Wisła Pozytywna Możliwość wykupu obligacji komunalnych
41. 22.11.2019 Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
42. 22.11.2019 Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
43. 22.11.2019 Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
44. 25.11.2019 Lyski Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
45. 25.11.2019 Nędza Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
46. 25.11.2019 Nędza Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
47. 25.11.2019 Nędza Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
48. 25.11.2019 Ślemień Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt budżetu na 2020 rok
49. 25.11.2019 Ślemień Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
50. 25.11.2019 Zebrzydowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
51. 25.11.2019 Zebrzydowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
52. 25.11.2019 Zebrzydowice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
53. 25.11.2019 ZKG-OŚ Ożarowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
54. 25.11.2019 ZKG-OŚ Ożarowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
55. 26.11.2019 Blachownia Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
56. 26.11.2019 Blachownia Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
57. 26.11.2019 Gorzyce Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
58. 26.11.2019 Gorzyce Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
59. 26.11.2019 Gorzyce Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
60. 26.11.2019 Jejkowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
61. 26.11.2019 Kalety Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt budżetu na 2020 rok
62. 26.11.2019 Kalety Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
63. 26.11.2019 Kalety Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
64. 26.11.2019 Kłobuck Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
65. 26.11.2019 Kłobuck Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
66. 26.11.2019 Konopiska Pozytywna z uwagą Możliwość spłaty kredytu
67. 26.11.2019 Lipowa Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt budżetu na 2020 rok
68. 26.11.2019 Lipowa Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
69. 26.11.2019 Lubliniec Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
70. 26.11.2019 Lubliniec Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
71. 26.11.2019 Lubliniec Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
72. 26.11.2019 Milówka Pozytywna z zastrzeżeniami Możliwość spłaty kredytu
73. 26.11.2019 Pilica Pozytywna Możliwość spłaty kredytu
74. 26.11.2019 Powiat  Gliwicki Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
75. 26.11.2019 Powiat  Gliwicki Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
76. 26.11.2019 Powiat Gliwicki Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
77. 26.11.2019 Skoczów Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
78. 26.11.2019 Skoczów Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
79. 26.11.2019 Skoczów Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
80. 26.11.2019 Strumień Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
81. 26.11.2019 Strumień Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
82. 26.11.2019 Strumień Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
83. 26.11.2019 Wielowieś Pozytywna z  Uwagą Projekt budżetu na 2020 rok
84. 26.11.2019 Wielowieś Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
85. 26.11.2019 Wielowieś Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
86. 27.11.2019 Będzin Pozytywna z uwagą Projekt budżetu na 2020 rok
87. 27.11.2019 Będzin Pozytywna z uwagą Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
88. 27.11.2019 Będzin Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
89. 27.11.2019 Blachownia Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
90. 27.11.2019 Ciasna Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
91. 27.11.2019 Ciasna Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
92. 27.11.2019 Ciasna Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
93. 27.11.2019 Czeladź Pozytywna Możliwość spłaty zobowiązania wynikającego z art. 72 ust. 1a uofp
94. 27.11.2019 Goczałkowice-Zdrój Pozytywna Możliwość spłaty pożyczki
95. 27.11.2019 Goczałkowice-Zdrój Pozytywna Możliwość spłaty pożyczki
96. 27.11.2019 Jasienica Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
97. 27.11.2019 Jasienica Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
98. 27.11.2019 Jejkowice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
99. 27.11.2019 Jejkowice Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
100. 27.11.2019 Marklowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
101. 27.11.2019 Marklowice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
102. 27.11.2019 Marklowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
103. 27.11.2019 Miedźna Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
104. 27.11.2019 Miedźna Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
105. 27.11.2019 Miedźna Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
106. 27.11.2019 Mstów Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
107. 27.11.2019 Mstów Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
108. 27.11.2019 Mstów Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
109. 27.11.2019 Pawłowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
110. 27.11.2019 Pawłowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
111. 27.11.2019 Pawłowice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
112. 27.11.2019 Poraj Pozytywna z zastrzeżeniami Możliwość wykupu obligacji komunalnych
113. 27.11.2019 Powiat Tarnogórski Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
114. 27.11.2019 Powiat Tarnogórski Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
115. 27.11.2019 Powiat Tarnogórski Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
116. 27.11.2019 Radziechowy-Wieprz Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
117. 27.11.2019 Radziechowy-Wieprz Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
118. 27.11.2019 Radziechowy-Wieprz Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
119. 27.11.2019 Sławków Pozytywna z zastrzeżeniami Projekt budżetu na 2020 rok
120. 27.11.2019 Sławków Pozytywna z zastrzeżeniami Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
121. 27.11.2019 Sławków Pozytywna z  Uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
122. 27.11.2019 Wręczyca Wielka Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
123. 27.11.2019 Wręczyca Wielka Pozytywna z uwagą Projekt wieloletniej prognozy finansowej
124. 28.11.2019 Chełm Śląski Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
125. 28.11.2019 Chełm Śląski Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
126. 28.11.2019 Chełm Śląski Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
127. 28.11.2019 Gilowice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
128. 28.11.2019 Gilowice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
129. 28.11.2019 Gilowice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
130. 28.11.2019 Goczałkowice-Zdrój Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
131. 28.11.2019 Goczałkowice-Zdrój Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
132. 28.11.2019 Goczałkowice-Zdrój Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
133. 28.11.2019 Goleszów Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
134. 28.11.2019 Goleszów Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
135. 28.11.2019 Goleszów Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
136. 28.11.2019 Hażlach Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
137. 28.11.2019 Hażlach Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
138. 28.11.2019 Hażlach Pozytywna z uwagami Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
139. 28.11.2019 Jaworze Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
140. 28.11.2019 Jaworze Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
141. 28.11.2019 Jaworze Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
142. 28.11.2019 KZK GOP w Katowicach Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
143. 28.11.2019 KZK GOP w Katowicach Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
144. 28.11.2019 KZK GOP w Katowicach Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
145. 28.11.2019 Mszana Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
146. 28.11.2019 Mszana Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
147. 28.11.2019 Mszana Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
148. 28.11.2019 Poczesna Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
149. 28.11.2019 Poczesna Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
150. 28.11.2019 Powiat Wodzisławski Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
151. 28.11.2019 Powiat Wodzisławski Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
152. 28.11.2019 Powiat Wodzisławski Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
153. 28.11.2019 Psary Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
154. 28.11.2019 Psary Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
155. 28.11.2019 Psary Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
156. 28.11.2019 Pszczyna Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
157. 28.11.2019 Pszczyna Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
158. 28.11.2019 Pszczyna Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
159. 28.11.2019 Sosnowiec Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
160. 28.11.2019 Sosnowiec Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
161. 28.11.2019 Sosnowiec Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
162. 28.11.2019 Wyry Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
163. 28.11.2019 Wyry Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
164. 28.11.2019 Wyry Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
165. 28.11.2019 Zbrosławice Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
166. 28.11.2019 Zbrosławice Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
167. 28.11.2019 Żarnowiec Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
168. 28.11.2019 Żarnowiec Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
169. 28.11.2019 Żarnowiec Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
170. 28.112019 Zbrosławice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
171. 29.11.2019 Bobrowniki Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
172. 29.11.2019 Bobrowniki Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
173. 29.11.2019 Bobrowniki Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
174. 29.11.2019 Czerwionka-Leszczyny Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
175. 29.11.2019 Czerwionka-Leszczyny Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
176. 29.11.2019 Czerwionka-Leszczyny Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
177. 29.11.2019 Irządze Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
178. 29.11.2019 Irządze Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
179. 29.11.2019 Irządze Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
180. 29.11.2019 Kłomnice Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
181. 29.11.2019 Kłomnice Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
182. 29.11.2019 Kłomnice Pozytywna z zastrzeżeniem Projekt wieloletniej prognozy finansowej
183. 29.11.2019 Lubomia Pozytywna z  Uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
184. 29.11.2019 Lubomia Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020rok
185. 29.11.2019 Lubomia Pozytywna Projekt wieloletniej prognozy finansowej
186. 29.11.2019 Miedźno Pozytywna Projekt budżetu na 2020 rok
187. 29.11.2019 Miedźno Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
188. 29.11.2019 Miedźno Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
189. 29.11.2019 Pawonków Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
190. 29.11.2019 Pawonków Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
191. 29.11.2019 Pawonków Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
192. 29.11.2019 Świnna Pozytywna z uwagami Projekt budżetu na 2020 rok
193. 29.11.2019 Świnna Pozytywna z uwagami Projekt wieloletniej prognozy finansowej
194. 29.11.2019 Świnna Pozytywna Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Metadane

Źródło informacji:Agata Syguda
Data utworzenia:2019-11-29 07:47:59
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2019-12-09 07:48:16
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2019-12-09 07:51:44
Ostatnia zmiana:2019-12-09 07:52:02
Ilość wyświetleń:733

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij