Zamknij okno Drukuj dokument

XVIII - 9 lipca 2019 roku

 

Uchwała Nr 304/XVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Zastępcy Burmistrza Mikołowa do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

§ 1

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Zastępcę Burmistrza Mikołowa pismem Nr BGZ.271.1.K.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku do wniosku nr 2 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-610/5/4/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

Uchwała Nr 305/XVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 czerwca 2019 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 roku

 

§ 1

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Pyskowice, pismem z dnia 27 czerwca 2019 roku do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 roku, znak: WK-610/6/4/19.

 

§ 2

 

Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta Pyskowice, pismem z dnia 27 czerwca 2019 roku do wniosku nr 5 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 roku, znak: WK-610/6/4/19.

Metadane

Źródło informacji:Anna Hardyk
Data utworzenia:2019-07-09 15:11:31
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2019-07-22 15:11:36
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2019-07-22 15:12:34
Ostatnia zmiana:2019-07-22 15:12:50
Ilość wyświetleń:456