Zamknij okno Drukuj dokument

IV - 4 lutego 2020 roku

 

Uchwała Nr 81/IV/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 lutego 2020 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie  uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok

 

§ 1

 

Zmienia się § 2 Uchwały Nr 43/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie  uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok w ten sposób, że wyrażenie "w terminie do 15 lutego 2020 r." zastępuje się wyrażeniem "w terminie do 28 lutego 2020 r."

 

Uchwała Nr 82/IV/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 lutego 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XV/121/2020  Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XV/121/2020 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  8 stycznia 2020  r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z powodu istotnego naruszenia:

1/art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) polegającego na uchwaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez spełnienia wymogów umożliwiających składanie tej deklaracji drogą elektroniczną,  

2/ art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegającego na określeniu w części D.3 wzoru deklaracji - ustalonego w załączniku Nr 1 - wymogu podania liczby domków letniskowych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdujące się na nieruchomości, w sytuacji gdy opłata jest należna od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agata Syguda
Data utworzenia:2020-02-04 09:17:43
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2020-02-12 09:17:46
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2020-02-12 09:19:05
Ostatnia zmiana:2020-02-12 09:19:19
Ilość wyświetleń:180